The Voice of Security Awareness - VoSA

„The Voice of Security Awareness - VoSA”, to czasopismo Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu wydawany dwa razy do roku w wersji drukowanej i elektronicznej w języku angielskim. Powstało w 2017 roku na gruncie długoletnich doświadczeń badawczych i publicystycznych w zakresie diagnozy zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Przesłaniem i ideą czasopisma jest propagowanie wiedzy i budowanie empirycznych filarów nauk o bezpieczeństwie, a także krytyczna analiza obecnego stanu wiedzy w następujących obszarach:

  • bezpieczeństwo militarne;
  • bezpieczeństwo publiczne;
  • inżynieria bezpieczeństwa;
  • zarządzanie kryzysowe.


“VoSA” publikuje innowacyjne rękopisy naukowe oparte na badaniach empirycznych, w tym również raporty z badań, jak również teoretyczne rozważania nawiązujące do klasycznych teorii i podejść do bezpieczeństwa. Czasopismo dopuszcza teksty których ideą jest propagowanie nowatorskich rozwiązań metodologicznych dedykowanych badaniom problemów bezpieczeństwa rozpatrywanego na różnych poziomach, ze szczególnym uwzględnieniem ich utylitaryzmu i implementacji.