Rada Naukowa

 

gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA - prof. nadzw. Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu – przewodniczący - Polska
płk dr hab. Tadeusz SZCZUREK, prof. nadzw. Wojskowej Akademii Technicznej - Polska
prof. dr hab. Zbigniew ŚCIBIOREK – prof. Międzynarodowej Wyższej Szkoły Transportu i Logistyki we Wrocławiu – Polska
prof. dr hab. Zdzisław J. WINNICKI – Uniwersytet Wrocławski - Polska
prof. dr hab. Stanisław JACZYŃSKI – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach – Polska
prof. dr hab. Marian KOPCZEWSKI – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu – Polska
prof. dr hab. Tomáš LOVEČEK – Uniwersytet w Žylinie – Słowacja
prof. dr hab. Artur KATOLO – Uniwersytet Kalabryjski – Włochy
prof. Bruno DRWĘSKI – Uniwersytet Sorbona w Paryżu – Francja
dr hab. Josef RISTVEJ - prof. nadzw. Uniwersytetu w Žylinie – Słowacja
prof. Gianpaolo ROMANATO – Uniwersytet w Padwie - Włochy
kmdr dr hab. Jarosław TESKA prof. nadzw. Akademi Marynarki Wojennej w Gdyni - Polska
płk nawig. dr hab. Bogdan GRENDA prof. nadzw. - Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie – Polska
dr hab. Mariusz KUBIAK – prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach - Polska
dr Bonnie J. (BJ) ROBINSON – Uniwersytet Północnej Georgii - USA
dr hab. Anna VISVIZI, Deree College -The American College of Greece, Athens